Elektra X

Product of MIBO MODELI.

Motor & Gear box: HET 2W -KPG 5.2:1; HET 2W -Reisenauer ME 5:1; MEGA 16/7/3 -KPG 5.2:1 or Reisenauer ME 5:1; MEGA 16/7/4- KPG 4:1 or Reisenauer ME 4:1

ESC:  YGE 60A, KOBY 50A, JAMARA Xetronic 50A (60A)

LiPo: 3s 800mAh-1200mAh

PROP: 11x4......12x7